۱۰۰ راننده اتوبوس پایه یک در شهرداری تبریز به‌ کارگیری می‌شود
۱۰۰ راننده اتوبوس پایه یک در شهرداری تبریز به‌ کارگیری می‌شود

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شرکت تعاونی خدمات حمل‌ونقل و ترافیکی درونشهری ۴۳۲ تبریز، ۱۰۰ راننده اتوبوس پایه یک درونشهری را به صورت تامین نیرو به کارگیری می‌کند. به گزارش شهریار، پس از خرید اتوبوس‌های جدید توسط شهرداری تبریز شرکت تعاونی خدمات حمل‌ونقل و ترافیکی درونشهری ۴۳۲ تبریز ۱۰۰ راننده اتوبوس شهری پایه یک […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شرکت تعاونی خدمات حمل‌ونقل و ترافیکی درونشهری ۴۳۲ تبریز، ۱۰۰ راننده اتوبوس پایه یک درونشهری را به صورت تامین نیرو به کارگیری می‌کند.

به گزارش شهریار، پس از خرید اتوبوس‌های جدید توسط شهرداری تبریز شرکت تعاونی خدمات حمل‌ونقل و ترافیکی درونشهری ۴۳۲ تبریز ۱۰۰ راننده اتوبوس شهری پایه یک را به صورت تامین نیرو جهت فعالیت در خطوط شرکت واحد اتوبوس رانی تبریز و حومه به‌کارگیری می‌کند.

علاقمندان  واجد شرایط می‌توانند جهت ارائه درخواست به پرتال  www.tabrizminibus۴۳۲.com مراجعه کنند.