پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، مهرداد کیانی شهردار کرج، صبح امروز (۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ) در دفتر کار خود میزبان شهروندان بود و ضمن دیدار چهره به چهره با شهروندان پای صحبت این عزیزان نشست و برای حل مشکلات مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

مهرداد کیانی شهردار کرج، صبح امروز (۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ ) در دفتر کار خود میزبان شهروندان بود و ضمن دیدار چهره به چهره با شهروندان پای صحبت این عزیزان نشست و برای حل مشکلات مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد.