پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ نیروهای خدمات‌شهری در مناطق ۱۰ گانه کرج از ساعات اولیه صبح و همزمان با آغاز بارش برف در سطح شهر به صورت آماده باش درآمده و در حال خدمت رسانی به شهر و شهروندان هستند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

نیروهای خدمات‌شهری در مناطق ۱۰ گانه کرج از ساعات اولیه صبح و همزمان با آغاز بارش برف در سطح شهر به صورت آماده باش درآمده و در حال خدمت رسانی به شهر و شهروندان هستند.