ما نجفی را بر اساس شناختی که داشتیم انتخاب کردیم و نه بر اساس اطلاع از آنچه نمیدانستیم اتفاق خواهد افتاد.
ما نجفی را بر اساس شناختی که داشتیم انتخاب کردیم و نه بر اساس اطلاع از آنچه نمیدانستیم اتفاق خواهد افتاد.

از دیروز وهمزمان با اعلام خبر اعتراف به قتل از سوی شهردار پیشین تهران رسانه های جریان خاص با هدف قراردادن اصلاح طلبان و اعضای شورای شهر تهران سعی بر انتقام گیری سیاسی خود داشتند. 🔹 انتقامی که از نخستین روزهای شروع به کار محمدعلی نجفی و همزمان با موج شفاف سازی از مدیریت گذشته […]

از دیروز وهمزمان با اعلام خبر اعتراف به قتل از سوی شهردار پیشین تهران رسانه های جریان خاص با هدف قراردادن اصلاح طلبان و اعضای شورای شهر تهران سعی بر انتقام گیری سیاسی خود داشتند.

🔹 انتقامی که از نخستین روزهای شروع به کار محمدعلی نجفی و همزمان با موج شفاف سازی از مدیریت گذشته شهرداری تهران آغاز و از دیروز ابعاد و رویکرد دیگری به خود گرفت.

🔹 در این میان انتشار توییتی کینه توزانه از یک عضو کارگزاران سازندگی خوراک رسانه ای خوبی را به این رسانه ها تزریق کرد.

🔹 توییتی که با واکنش وسیع کاربران در توییت همراه و حکایت از انتقام گیری آقای کرباسچی از شهردار پیشین تهران داشت.

🔹 اما آیا اعضای شورای شهر و اصلاح طلبان باید نسبت به آینده مطلع می‌بودند یا مبتنی بر خرافات به پیشگو ها رو می آوردند؟!

🔹در این بین واکنش اعضای شورای شهر تهران شاید این موضوع را روشنتر سازد خاصه آنجا که یک عضو شورا با پاسخی دقیق می‌گوید: باید بین انتخاب او و آنچه که رخ داده تفکیک قائل شویم.

🔹آقای هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با اعلام مخالفت در خصوص انجام مصاحبه پیرامون این اتفاق گفته: من در این مورد مصاحبه‌ای نمی‌کنم.

🔹خانم نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در این خصوص گفته: من یک ساعت پیش خواب بودم و این خبر را تازه از شما مطلع شدم.
وی با یادآوری خواب ماندن آقای کروبی در جریان انتخابات سال ۸۴، گفت: عجب شرایطی شده! من هم مثل کروبی خواب ماندم.

🔹خانم فخاری اما عضو دیگر شورای شهر گفته: چون این موضوع به عنوان یک پرونده جنایی در حال پیگیری است، تقاضا دارم به حواشی آن اضافه نکنید.
این حادثه نشانه آسیب پذیری همه انسان‌ها وضرورت تحمل در تصمیم گیری هاست و تصمیم گیری‌های حساس و دقیق باید با در نظر گرفتن جوانب مختلف انجام شود. همه ما از شنیدن این خبر متاثر شده ایم و این اتفاق از طرف هر کس که باشد نباید در فضای کشور ما رخ دهد.

🔹آقای رسولی عضو دیگر شورای شهر اما شاید بهترین جواب را میدهد: این اتفاق خیلی عجیب است. اما ما هم زمانی که او را به عنوان شهردار انتخاب کردیم، بر اساس شناخت و اطلاعاتی که داشتیم او را برگزیدیم، نه بر اساس عدم اطلاع از آنچه نمی‌دانستیم و اکنون اتفاقی هم که رخ داده ربطی به انتخاب ما نداشته است.
باید بین انتخاب او و آنچه که رخ داده تفکیک قائل شویم. زیرا انتخاب ما بر اساس سوابق نجفی بود و در مورد آنچه هم اتفاق افتاده بیشتر مربوط به مسائل شخصی است که من از جزئیات آن بی خبرم.

🔹آقای اعطا، سخنگوی شورای شهر نیز گفته: موضوع قضایی است و باید در مسیر خودش دنبال شود و من هم صلاحیتی برای اظهار نظر در این موضوع ندارم.