اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء طرح "الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی" را به تصویب رساندند.

به گزارش آرمانشهر ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان پانزدهمین جلسه علنی این شورا بررسی طرح ” الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی” را در دستور کار داشتند که در همین راستا مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در راستای رفع موانع تولید رقابت پذیر و به منظور رضایتمندی در امور شهرسازی از طریق بازنگری و اصلاح فرایندها این طرح ارائه شده است. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری تهران مکلف است تا اصلاح فرایندهای مرتبط با صدور پروانه و گواهی های ساختمانی را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: بازمهندسی فرآیند کلی و فعالیت‌های مرتبط با صدور انواع پروانه و گواهی های ساختمانی، تکمیل فرایند هوشمند سازی سامانه شهرسازی،  کاهش موثر زمان صدور پروانه و گواهی های ساختمانی، ساده سازی فرآیند و اقدامات سامانه شهرسازی، پارامتریک اقدامات سامانه شهرسازی و شفافیت و امکان گزارش دهی هوشمند را از نکات مورد توجه در این طرح عنوان کرد.
 
وی ادامه داد: کنترل بهینه عملکرد کاربران سامانه های حوزه شهرسازی شهرداری تهران از دیگر موارد مورد توجه در این طرح است.

عباسی تاکید کرد: شهرداری تهران موظف است با رعایت رویکردهای فوق نسبت به انجام طرح، ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند. ایجاد زیر سامانه کنترل ماندگاری پرونده‌های متقاضی صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و تعیین و اعمال زمان ماندگاری پرونده‌ها در مراحل مختلف به تفکیک در کارتابل کاربران معاونت، از وظایف شهرداری است.

وی افزود: بررسی متغیرهای اثرگذار بر ماندگاری پرونده ها به تفکیک کارتابل کاربران معاونت شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، فضای سبز، آتش‌نشانی و مدیران منطقه و امکان گزارش گیری سیستمی از وظایف شهرداری است. حذف امکان بازگشت بدون دلیل و عودت پروانه از دیگر موارد تاکید شده در این طرح است.


به گزارش آرمانشهر،در نهایت با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران این طرح به تصویب رسید.

  • نویسنده : مجتبی سلگی
  • منبع خبر : ایسنا