شهردار کرج از سه راه پست خانه‌ی حصارک بازدید کرد
شهردار کرج از سه راه پست خانه‌ی حصارک بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ با توجه به اصلاح هندسی و تعبیه‌ی چراغ راهنمایی و رانندگی ” سه راه پست خانه” و انسداد دوربرگردان واقع در ضلع غرب و شرق این تقاطع، شهردار کرج به همراه مدیران ارشد مجموعه مدیریت شهری از این پروژه بازدید و در جریان […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ با توجه به اصلاح هندسی و تعبیه‌ی چراغ راهنمایی و رانندگی ” سه راه پست خانه” و انسداد دوربرگردان واقع در ضلع غرب و شرق این تقاطع، شهردار کرج به همراه مدیران ارشد مجموعه مدیریت شهری از این پروژه بازدید و در جریان وضعیت ترافیکی این معبر قرار گرفت.

مهرداد کیانی در ادامه این بازدید با تاکید بر اینکه بدون شک اجرای این طرح انضباط بخشی جریان ترافیک و افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده را به همراه خواهد داشت، گفت: شهروندان می‌توانند با انتخاب مسیر مناسب و خط عبوری درست قبل از رسیدن به تقاطع مذکور، بستر روان‌سازی جریان ترافیک این مسیر را بهبود ببخشند.

شهردار کرج از سه راه پست خانه‌ی حصارک بازدید کرد

شهردار کرج از سه راه پست خانه‌ی حصارک بازدید کرد

منتشر شده در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲