شهردار آنکارا، جایزه بهترین شهردار پایتخت جهان را دریافت کرد
شهردار آنکارا، جایزه بهترین شهردار پایتخت جهان را دریافت کرد
منصور یاواش، شهردار آنکارا جایزه بهترین شهردار پایتخت جهان در سال 2021 را به خود اختصاص داد

به گزارش آرمانشهر این جایزه توسط انجمن شهرداران جهان هر ساله به یک شهردار موفق اعطا می‌شود.