شبکه‌های آبیاری قطره‌ای حوزه فضای سبز اصلاح می‌شود
شبکه‌های آبیاری قطره‌ای حوزه فضای سبز اصلاح می‌شود

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از اصلاح و رسیدگی به وضعیت شبکه‌های‌ آبیاری قطره‌ای حوزه فضای سبز خبر داد. به گزارش شهریار، سیامک آسیایی در بازدید از روند اصلاح و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز تبریز خاطرنشان کرد: در راستای بهبود وضع آبیاری فضاهای […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از اصلاح و رسیدگی به وضعیت شبکه‌های‌ آبیاری قطره‌ای حوزه فضای سبز خبر داد.

به گزارش شهریار، سیامک آسیایی در بازدید از روند اصلاح و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز تبریز خاطرنشان کرد: در راستای بهبود وضع آبیاری فضاهای سبز شهری به ویژه انبوه‌کاری‌های پیرامونی شهر تبریز و بهبود وضع کیفی درختان، طرح بهسازی و اصلاح شبکه‌های آبیاری قطره‌ای سطح شهر در حال انجام است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح حذف تدریجی آبیاری درختان با تانکر و مکانیزه شدن روش‌های آبیاری در سطح شهر، افزود: استفاده از روش‌های نوین و مکانیزه کردن روش‌ آبیاری از اهداف و برنامه‌های اصلی حوزه فضای سبز تبریز است که با توجه به کمبود منابع آبی و لزوم مدیریت بهینه آن بطور جد در سطح فضاهای سبز شهری در حال انجام است.

آسیایی در این خصوص به توسعه ۷۲ کیلومتری در سالجاری و بهسازی و اصلاح ۱۰۰ کیلومتری شبکه آبیاری قطره‌ای شبکه آب خام و نیز مکانیزه شدن ۸۰درصد روش آبیاری تفرجگاه عباس میرزا در نیمسال اول سال جاری اشاره و بر تداوم روند اجرای طرح شبکه جامع آب خام تبریز برای رفع اساسی نیاز آبی حوزه فضای سبز تاکید کرد.