سریع‌تر شهردار را انتخاب کنید
سریع‌تر شهردار را انتخاب کنید
استاندار مرکزی گفت: عدم انتخاب شهردار برای اراک در زمان مناسب می‌تواند خسارات قابل توجهی را متوجه شهر و شهروندان کند

به گزارش آرمانشهر، سید علی آقازاده با ارسال نامه ای خطاب به رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اراک بر لزوم تسریع شورا درانتخاب شهردار تاکید کرد.

در این نامه آمده است: به استناد تبصره یک ماده ۸۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که اشعار می دارد شورایاسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کند، متاسفانه شورای اسلامیشهر اراک علی‌رغم گذشت مدت یک ماه و نیم فعالیت ظاهراً به دلیل وجود اختلافات میان اعضا هنوز موفق به انتخاب شهردار نشده است.

قطعاً عدم انتخاب شهردار واجد شرایط در زمان مناسب و بروز اختلاف میان اعضای شورا آنهم در ابتدای شروع فعالیت می تواندخسارت قابل توجهی را متوجه شهر و شهروندان کند.

انتظار است با لحاظ منافع شهروندان به دور از موضوعات و مسائل حاشیه ای در اسرع وقت شورا به وظایف قانونی خود عمل کند