سال ۹۸ از نظر بودجه ای برای مدیریت شهری پایتخت پرچالش است
 سال ۹۸ از نظر بودجه ای برای مدیریت شهری پایتخت پرچالش است

سال آینده، سالی پرچالش از نظر بودجه برای مدیریت شهری است و انقباض در منابع به دلیل رکود و انبساط در مصارف به دلیل تورم، مهمترین محور این چالشهاست. محسن هاشمی روز یکشنبه در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: تلاش می شود تا پیش از پایان سال لایحه بودجه […]

سال آینده، سالی پرچالش از نظر بودجه برای مدیریت شهری است و انقباض در منابع به دلیل رکود و انبساط در مصارف به دلیل تورم، مهمترین محور این چالشهاست.

محسن هاشمی روز یکشنبه در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: تلاش می شود تا پیش از پایان سال لایحه بودجه را در شورا تصویب و برای تایید نهایی مراجع قانونی ارسال کنیم.

🔹 امیدوارم بتوانیم بودجه ای منعطف، واقع بینانه و فراتر از روزمرگی و تامین هزینه های جاری اداره شهر را مصوب کنیم.

🔹 از شهروندان نیز تقاضا می کنیم با مشارکت در مدیریت شهری، به کارآمدی بیشتر اداره شهر یاری کنند.

🔹 به عنوان یک شهروند باید در تامین هزینه های اداره شهر از طریق عوارض، درآمدهای پایدار و جبران هزینه خدمات ارائه شده نقش خود را ایفا کنیم تا مدیریت شهری نیازمند روش های پرهزینه تامین مالی، مانند شهر فروشی یا استقراض بانکی نباشد.

🔹 باید استفاده از امکانات بیت المال به نفع اشخاص و برخورداری از رانت جلوگیری شود تا فشارهای اقتصادی موجود در جامعه با نارضایتی از عملکرد مسئولان توام نشود.