رکابزنی حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری
رکابزنی حناچی و شهرداران کلانشهرها تا دفتر جهانگیری

روز سه شنبه یکصدمین مجمع کلانشهرها به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد. 🔹پس از این نشست شهرداران کلانشهرها به همراه پیروز حناچی شهردار تهران سوار بر دوچرخه راهی میدان مشق شدند و پس از بازدید از این مکان و سردر باغ ملی، برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور تا پاستور رکاب زدند. 🔹امروز در […]

روز سه شنبه یکصدمین مجمع کلانشهرها به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد.

🔹پس از این نشست شهرداران کلانشهرها به همراه پیروز حناچی شهردار تهران سوار بر دوچرخه راهی میدان مشق شدند و پس از بازدید از این مکان و سردر باغ ملی، برای دیدار با معاون اول رئیس جمهور تا پاستور رکاب زدند.

🔹امروز در دوازدهمین سه‌شنبه بدون خودرو، ۱۴ شهردار کلانشهرهای ایران حناچی را همراهی کردند.