رفع مشکلات شوراها در گرو توجه جدی به قوانین| استفاده حداکثری ازظرفیت شوراها درمدیریت شهری
رفع مشکلات شوراها در گرو توجه جدی به قوانین| استفاده حداکثری ازظرفیت شوراها درمدیریت شهری

رضا بشارتی در تشریح دوازدهمین جلسه شورای اسلامی استان آذربایجان غربی رفع بسیاری از مشکلات کنونی شوراهای اسلامی را در گرو توجه جدی به قوانین دانست. آرمانشهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، دوازدهمین جلسه شورای اسلامی استان اذربایجان غربی به ریاست رضا بشارتی درمحل استانداری آذربایجان غربی با حضور مطلبی مدیرکل […]

رضا بشارتی در تشریح دوازدهمین جلسه شورای اسلامی استان آذربایجان غربی رفع بسیاری از مشکلات کنونی شوراهای اسلامی را در گرو توجه جدی به قوانین دانست.

آرمانشهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، دوازدهمین جلسه شورای اسلامی استان اذربایجان غربی به ریاست رضا بشارتی درمحل استانداری آذربایجان غربی با حضور مطلبی مدیرکل امور شهری وخدرلو مدیرکل امورروستایی استانداری برگزار شد و و به سوالات جامعه شورایی درامورشهری وروستایی پاسخ دادند.

🔹رضا بشارتی رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان غربی در گفت و با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها درخصوص این جلسه اظهارداشت: هدف از این جلسه بررسی راهکارهای لازم برای استفاده حداکثری ازظرفیت شوراها درمدیریت شهری با تکیه برقوانین موجود ونحوه تعامل مدیران و جامعه شورایی تشکیل شد .

🔹وی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی گفت: اگراعضای شوراهای اسلامی به اختیارات قانونی خود توجه عمیق وجدی داشته باشند خیلی ازمشکلات کنونی را نخواهند داشت.

🔹رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان غربی در شورای عالی استانها تصریح کرد: دراین جلسه مدیرکل امورشهری وشوراهای استانداری تعامل با مدیران اجرایی را رمزموفقیت شوراها اعلام کرد.

🔹به گفته بشارتی ؛ خدرلومدیرکل امورروستایی نیز آموزش مستمرشوراهای اسلامی را از ضروریات برنامه های خود عنوان کرد.

🔹رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان غربی در پایان عنوان کرد: عدم توجه جدی به ظرفیت وجایگاه شوراها توسط مسولان سیاسی ازگله مندی های اعضای شورای اسلامی استان بود که دراین جلسه به مدیران کل مربوطه ارائه شد.

🌐 armanshahr96.ir
✅ @armanshahr_96