دستور تخلیه ۳۳ روستا در دشت آزادگان
دستور تخلیه ۳۳ روستا در دشت آزادگان

پایگاه خبری آرمان شهر به نقل از ایسنا: فرماندار شهرستان دشت آزادگان خوزستان: با توجه به اینکه رودخانه کرخه از مرکز شهرها مخصوصا شهرهای بستان و سوسنگرد عبور می‌کند و روستاها نیز در کنار رودخانه قرار دارند این شرایط خطراتی را در پی خواهد داشت. برای پیشگیری از خطرات احتمالی به ۳۳ روستای حاشیه رودخانه […]


پایگاه خبری آرمان شهر به نقل از ایسنا: فرماندار شهرستان دشت آزادگان خوزستان:

با توجه به اینکه رودخانه کرخه از مرکز شهرها مخصوصا شهرهای بستان و سوسنگرد عبور می‌کند و روستاها نیز در کنار رودخانه قرار دارند این شرایط خطراتی را در پی خواهد داشت.

برای پیشگیری از خطرات احتمالی به ۳۳ روستای حاشیه رودخانه کرخه ابلاغ کرده‌ایم که روستاهای خود را تخلیه کنند که برخی از این روستاها تخلیه شده‌اند. / ایسنا