جریمه عاملان قطع درختان شهر بجنورد
جریمه عاملان قطع درختان شهر بجنورد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از وصول گزارشی مبنی بر قطع چند اصله درخت با قدمت بالا در خیابان‌های نادر و چهار راه ژاندارمری شهر بجنورد توسط مالکان ساختمان‌های مسکونی، کمیسیون قطع اشجار شورای اسلامی شهر بجنورد به جلسه ورود کردند و تشکیل جلسه دادند. با رأی اعضای شورای […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از وصول گزارشی مبنی بر قطع چند اصله درخت با قدمت بالا در خیابان‌های نادر و چهار راه ژاندارمری شهر بجنورد توسط مالکان ساختمان‌های مسکونی، کمیسیون قطع اشجار شورای اسلامی شهر بجنورد به جلسه ورود کردند و تشکیل جلسه دادند.

با رأی اعضای شورای اسلامی شهر، افراد متخلفی که اقدام به قطع درختان خیابان نادر و درختان چهار راه ژاندارمری کرده بودند، به ترتیب ۲۸۵ میلیون تومان و ۴۶۸ میلیون تومان جریمه شدند.
پرونده متخلفان برای بررسی بیشتر به مراجع قضائی ارسال شده است.

قطع چند اصله درخت با قدمت بالا طی هفته گذشته در بجنورد باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود که با رسیدگی مدیریت شهری متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.