تنها پنج درصد اعضای شورای شهر استان تهران را زنان تشکیل می دهند
تنها پنج درصد اعضای شورای شهر استان تهران را زنان تشکیل می دهند

شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) با بیان اینکه زنان هرجا که حضور پیدا کرده اند هزینه کمتری به سیستم تحمیل شده است، گفت: معتقدم زنان هرجا حضور پیدا کرده اند ما شاهد هزینه کمتر، فساد کمتر و کارهای دقیق تر بوده ایم. بنابرایم باید تلاش کنیم بیش […]

شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) با بیان اینکه زنان هرجا که حضور پیدا کرده اند هزینه کمتری به سیستم تحمیل شده است، گفت: معتقدم زنان هرجا حضور پیدا کرده اند ما شاهد هزینه کمتر، فساد کمتر و کارهای دقیق تر بوده ایم. بنابرایم باید تلاش کنیم بیش از پیش زمینه های حضور زنان را فراهم کنیم.

اگر جامعه بخواهد توسعه پایدار پیدا کند باید زمینه های حضور برابر زنان را فراهم کند. متاسفانه زنان ما با یک عقب نگه داشتگی تاریخی رو به رو هستند. به ویژه پیش از انقلاب بسیاری از متدینین به دلیل شرایط جامعه اجازه حضور زنان در جامعه را نمیدادند. مساله ای که پس از انقلاب مرتفع شده است. ما از زنان تقاضا داریم که در انتخابات شورایاری مشارکت داشته باشند. شورایاری ها بازوان شورای شهر هستند. مداخله و نظارت شورایاری ها بر مناطق، محلات و حتی کوچه ها می تواند از فساد جلوگیری کند.اگر این نظارت وجود داشت امروز بسیاری از مدیران به فساد آلوده نمی شدند.

امروز پیمانکاران شعار می دهند و از ما میخواهند شورا را ترک کنیم، چگونه این کار را انجام دهیم وقتی باید روزانه ۱۷ میلیارد سود و دیر کرد وام های بانکی دوره گذشته را بپردازیم؟ ما نمی خواهیم بیش از این درباره آنچه در دوره گذشته رخ داده است سخن بگوییم که مردم مایوس تر شود و سرمایه گذاران نیز نگران شوند. از سیزده هزار عضو شورا در سراسر کشور تنها ۴ هزار نفر زن هستند، یعنی حدود ۱/۳ و این رقم در استان تهران تنها پنج درصد است، یعنی پایبن تر از میانگین کشور.این درصدها برای مشارکت زنان قابل قبول نیست و ما امیدوار هستیم این درصدها در انتخابات های بعدی و به واژه در انتخابات بعدی شورایاری ها افزایش پیدا کند.

در ادامه زنان شورایار درباره مسائل و مشکلات خود به گفت و گو پرداختند.

 

آرمانشهر ، آرمان شهر ، خبرگزاری آرمانشهر