برنامه راهبردی شهرداری یکی از فراگیرترین برنامه‌های تدوین شده است
برنامه راهبردی شهرداری یکی از فراگیرترین برنامه‌های تدوین شده است

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی نژاد امروز_یکشنبه نوزدهم شهریورماه_در جلسه جمع بندی نظرات پیرامون برنامه راهبردی پیشنهادی شهرداری اصفهان اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان طی یک فرایندی ۴۰ روزه پس از تحویل لایحه برنامه راهبردی شهرداری اقدام به بررسی برنامه کرد. وی با بیان اینکه […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی نژاد امروز_یکشنبه نوزدهم شهریورماه_در جلسه جمع بندی نظرات پیرامون برنامه راهبردی پیشنهادی شهرداری اصفهان اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان طی یک فرایندی ۴۰ روزه پس از تحویل لایحه برنامه راهبردی شهرداری اقدام به بررسی برنامه کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری این جلسه، بیان گزارش اقدامات و فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در عرصه تدقیق برنامه راهبردی شهرداری برای معاونت و سازمان‌های و مشاوران ذیل شهرداری اصفهان است، گفت: این جلسه در طول مسیر فرایند مشورتی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر طی فرایندی است که بیش از یک ماه از سوی شورای اسلامی شهر بلافاصله پس از تحویل لایحه راهبردی شهرداری صورت گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه گزارش نتیجه نهایی جلسه در روز سه شنبه تقدیم کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر می‌شود و تصمیم گیرنده نهایی این کمیسیون خواهد بود، عنوان کرد: شهرداری اصفهان حدود ۲۴۰۰ کلمه در قالب هفت ارزش و پنج هدف کلان و ۲۴ هدف خرد و ۱۲۱ راهبرد را تحت عنوان برنامه راهبردی ۱۴۱۰ شهرداری اصفهان به عنوان لایحه تقدیم شورای اسلامی شهر کرد تا پس از تصویب آن، برنامه عملیاتی شهرداری منطبق با آن ارائه شود و بخشی از اقدامات در قالب شکلی لایحه بودجه و مابقی در قالب برنامه‌ها و بسته‌های تحولی تعریف شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر به جهت اهمیت در ۴۰ روز اخیر تأمل و تدقیق داشت، عنوان کرد: برای بحث تدوین برنامه راهبردی شهرداری در مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر چندین اقدام از جمله نشست خبرگانی با اساتید دانشگاه‌ها، نظرسنجی الکترونیکی از شهروندان، یک نشست شهر اندیشی با تمرکز بر کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند و همچنین تحلیل محتوایی صورت گرفت و تمام نظرات آنها بررسی شد و در شورای اسلامی شهر یک تیمی تشکیل شد.

نباتی نژاد خاطرنشان کرد: همه محتوا و اطلاعات به دست آمده به عنوان ورودی‌های تدوین برنامه راهبردی قرار گرفت و تحلیل مضمون جلسات انجام و هفت کمیسیون شورای اسلامی شهر نظرات خود را نیز برای مفاد برنامه ارائه دادند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در نظرسنجی الکترونیکی ۶۰۵ دیدگاه ثبت شد که در مرحله اول ۵۳۲ شرکت کننده و در مرحله دوم بالغ بر ۷۰۰ نفر شرکت داشتند، در رابطه با ویژگی‌های جمعیت شناختی شرکت کننده در نظرسنجی، کارمندان و فعالان بخش خصوصی بیشترین مشارکت را داشتند، همچنین مشارکت همه مناطق شهری در این نظرسنجی را شاهد بودیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ادامه داد: در نظرسنجی هفت ارزش تعیین شده برنامه راهبردی مورد بررسی قرار گرفت که ضریب ارزشی بالایی از سوی نخبگان داده شد و بحث کیفیت زندگی شهری با تاکید بر کاهش آلودگی هوا در بین اهداف برنامه راهبردی بیشترین نمره را از سوی مشارکت کنندگان دریافت کرده است.

وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده از سوی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر در برنامه پیشنهادی گفت: اعمال پیشنهادات نظرسنجی مردم شامل ارتقا جایگاه اصفهان به عنوان «شهر با نشاط و شاد»، اعمال نظرات خبرگان در نشست اساتید در شهرداری شامل اتخاذ راهبردهای کلان با توجه به «گنجایش بُرد اکولوژیک» اصفهان، اعمال نظرات کمیسیون‌های شورای شهر شامل گفتمان سازی برای ایجاد بسیج اجتماعی در مواجهه با مخاطرات محیط زیستی، اعمال نظرات اتاق فکر مرکز پژوهش‌های شورا شامل توسعه و استقرار فناوری در راستای تبدیل پسماند به انرژی و ماده و حرکت به سمت مدیریت «زنجیره پسماند چرخشی» و «مدیریت پسماند صفر» انجام گرفت.

نباتی نژاد تاکید کرد: یکی از فراگیرترین برنامه‌های تدوین شده در سطح شهرداری اصفهان، این برنامه هست که با توجه به نظرات و پیشنهادات رسیده، اغلب کارشناسان و کارکنان شهرداری در آن مشارکت داشتند، این جلسه جمع بندی نظرات برای اینکه از خطای ادراکی اعضای کمیسیون تلفیق در زمان ارائه برنامه تدوین شده ممانعت کنیم برگزار شد.