بازدید شهردار و اعضای شورای شهر کرج از پروژه‌های عمرانی
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر کرج از پروژه‌های عمرانی

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، مهرداد کیانی شهردار کرج به همراه اعضای شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهری این کلانشهر از پروژه‌های عمرانی بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

مهرداد کیانی شهردار کرج به همراه اعضای شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهری این کلانشهر از پروژه‌های عمرانی بازدید کردند.