امکانات موجود جوابگوی نیازهای مناطق سیلزده شمیرانات نیست
امکانات موجود جوابگوی نیازهای مناطق سیلزده شمیرانات نیست

زیرساخت های شهر فشم از بین رفته و راه های مواصلاتی بین شهری و معابر شهری نیز آسیب های جدی دیده اند و امکانات دستگاه های اجرایی محلی به هیچ وجه جوابگوی خسارات وارده نیست. 🔹مشکل قطعی راه های ارتباطی از جمله تلفن ثابت و همراه در منطقه وجود دارد؛ به طوری که اعضای ستاد […]

زیرساخت های شهر فشم از بین رفته و راه های مواصلاتی بین شهری و معابر شهری نیز آسیب های جدی دیده اند و امکانات دستگاه های اجرایی محلی به هیچ وجه جوابگوی خسارات وارده نیست.

🔹مشکل قطعی راه های ارتباطی از جمله تلفن ثابت و همراه در منطقه وجود دارد؛ به طوری که اعضای ستاد مدیریت بحران نیز برای ارتباط با یکدیگر با چالش جدی مواجه هستند.

🔹زمین های کشاورزی، باغات منطقه و مراتع آسیب دیده و گاز برخی روستاها نیز هنوز قطع است. از شهرداری تهران و سایر دستگاه های استانی نیز انتظار داریم با توجه به امکانات در اختیار، مساعدت های لازم و ویژه ای را در خصوص این مناطق آسیب دیده استان انجام دهند.

🔹دولت در بازسازی شهرستان شمیرانات مانند سایر نقاط سیل زده در کشور به صورت جدی عمل کند و به تبع آن که اینجا استان تهران است از اولویت ها خارج نشود./ایرنا