افتتاح اولین کارگاه ساخت مجسمه پرتره مشاهیر در منطقه آزاد ارس
افتتاح اولین کارگاه ساخت مجسمه پرتره مشاهیر در منطقه آزاد ارس

اولین کارگاه ساخت مجسمه پرتره مشاهیر و مفاخر منطقه آزاد ارس تا ۱۲فروردین ماه در باغ موزه مشاهیر پارک درنا برپا می شود. هفت مجسمه پرتره مشاهیر حکیم ابوالقاسم نباتی، میرزا طاهر خوشنویس، آیت الله علامه شیخ قاسم گرگری، سرگرد علی اهتزازی، تقی تقی زاده، سیامک نادری، دکتر سجاد ساجدی در این کارگاه ساخته شده […]

اولین کارگاه ساخت مجسمه پرتره مشاهیر و مفاخر منطقه آزاد ارس تا ۱۲فروردین ماه در باغ موزه مشاهیر پارک درنا برپا می شود.

هفت مجسمه پرتره مشاهیر حکیم ابوالقاسم نباتی، میرزا طاهر خوشنویس، آیت الله علامه شیخ قاسم گرگری، سرگرد علی اهتزازی، تقی تقی زاده، سیامک نادری، دکتر سجاد ساجدی در این کارگاه ساخته شده و در مراکز تعیین شده نصب خواهد شد.