به گزارش ارمانشهر غفور قاسم پور صبح دوشنبه ۲۲ شهریور در «شانزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری کرج» که با محوریت بررسی سند توسعه تحول محله ها و بافت های فرسوده ی اوقافی ها، مصباح و حصارک بالا با حضور مهاجری رئیس کمیسیون  و ایزدیار اعضای شورای اسلامی شهر کرج، احمدی پرگو معاون معماری و […]

به گزارش ارمانشهر غفور قاسم پور صبح دوشنبه ۲۲ شهریور در «شانزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری کرج» که با محوریت بررسی سند توسعه تحول محله ها و بافت های فرسوده ی اوقافی ها، مصباح و حصارک بالا با حضور مهاجری رئیس کمیسیون  و ایزدیار اعضای شورای اسلامی شهر کرج، احمدی پرگو معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج،  عاقلی رئیس سازمانعمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج در محل فرمانداری کرج برگزار شد، ضمن تسلیت ایام، با تحلیلی از وضعیت اقدامات صورت گرفته در بافت های فرسوده کلانشهر کرج در سالهای اخیر، اظهار کرد: اقداماتی که تا به اکنون در حوزه احیاء بافت های فرسوده شهر کرج صورت گرفته در قواره ی چهارمین کلانشهر کشور نیست.

وی با بیان اینکه باید از تجارب سایر کلانشهرها در این زمینه بهره برد، افزود: بافت های فرسوده معضلی چند وجهی است و از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، مدیریت بحران و.. باید به آن پرداخته شود.

قاسم پور تشکیل شورای انقلابی شهر کرج را سرآغاز حرکت های جهادی و انقلابی در این زمینه دانست و بیان کرد: راه نجات و مفر از بافت های فرسوده شهری اجرای پروژه های کلیدی و مهم است. نباید تمام تصورات بر این باشد که تنها متولی امر در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری دولت و شهرداری ها هستند، در این زمینه دستگاه های مختلفی عضو هستند که باید از ظرفیت های تمامی بخش ها برای اقدامات عملیاتی گام برداشت.

معاون استاندار گفت: قانون نیز صراحتاً تکلیف دستگاه ها را در روند اجرای طرح بازآفرینی پایدار شهری مشخص کرده است و طبق قانون ۳۰ درصد اعتبارات باید صرف محلات هدف  شود و دستگاه ها نیز باید پایند به تعهدات و مصوبات برای اجرای کامل کار باشند.

قاسم پور در ادامه خواستار تشکیل کارگروه ویژه ای به منظور بهره مندی از ظرفیت سایر کلانشهر ها شد و افزود: انتظار می رود اعضای این ستاد بازدید میدانی از سایر شهرهای موفق در این زمینه داشته باشند و تجربیات آنان را در شهر کرج اجرایی نمایند.

وی بیان کرد: فراخوان شهرداری برای مشارکت سرمایه گذاران و پیش بینی بسته های تشویقی برای بازآفرینی و بهسازی محله ها و بافت های فرسوده می تواند بخشی از موانع را در اجرایی نشدن طرح ها بردارد.

معاون استاندار در ادامه با اشاره به رشد روزافزون بافت های فرسوده در شهر کرج پیش بینی کرد حصاری دیگری نیز در راه است  که باید با برنامه ریزی جلوی رشد آنها را گرفت.

 قاسم پور گفت: کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد و فرسوده شهر کرج بمنظور جلوگیری از گسترش این مناطق در شهر کرج نیاز مبرم و جدی است.

وی همچنین بر ضرورت هم افزایی و هماهنگی بین دستگاهی در اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: کلیه دستگاه های مدیریتی و خدماتی نقش موثری در فرایندهای بازآفرینی محلات دارند.

قاسم پور در ادامه تأکید کرد: مخالف جلسات بدون خروجی هستیم و  متاسفانه در طول این سالها در کلانشهر کرج اقدامات چشمگیری برای بازآفرینی بافت های فرسوده برنداشته ایم.

وی افزود: باید طرح همیاران محلات را در بافت های فرسوده به راه انداخت و از مشارکت خود مردم برای احیاء محله ها بهره مند شد.

قاسم پور با تاکید بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه بیان کرد: با سخت گیری ها سرمایه گذاران را فراری ندهیم و جلوی آنها را نگیریم.

وی ادامه داد: پیگیری صدور اسناد مالکیت در این مناطق نیز یکی از الزامات جدی است.

فرماندار کرج گفت: اطلس بازآفرینی پایدار شهری کرج باید تدوین شود، در این اطلس نقشه مناطق فرسوده کرج مشخص شده و نیازها و الزامات و زیرساخت های مورد نیاز نیز پیش بینی شود.

وی افزود: در اجرای طرح ها علاوه بر اینکه باید وظایف دستگاه ها مشخص باشد، چراغ طرح ها نیز در اجرای پروژه ها روشن شود و چشم انداز کوتاه مدت برای آن پیش بینی شود.

قاسم پور گفت: هوشمندسازی محلات و پیش بینی مدیریت بحران در مناطق هدف مفغول نماند.

در این جلسه مقرر شد طرح ویژه ای در حوزه میراث فرهنگی، با هدف حفاظت و صیانت از هویت تاریخی و بافت های فرسوده این اماکن از کاخ سلیمانیه تا حمام مصباح کرج با مشارکت فرمانداری کرج، شهرداری، میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری و اجرایی شود.

فرماندار کرج همچنین به دستگاه های عضو تکلیف کرد ظرف مدت دو هفته آتی برنامه های اجرایی خود را به دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار شهری در فرمانداری کرج اعلام نمایند.

در ادامه این جلسه سند توسعه تحول محله ها و بافت های فرسوده ی اوقافی ها، مصباح و حصارک بالا توسط مشاوران طرح تشریح شد.

فرماندار شهرستان کرج پس از تشکیل جلسه به صورت میدانی با حضور جمعی از اعضای شورای شهر کرج از دفترتسهیل گری محله ی حیدرآباد کرج بازدید بعمل آوردند.