آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۱۰
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۱۰

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. به گزارش شهریار، از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار و دارای رتبه و پایه لازم دعوت به […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

شهرداری منطقه ۱۰ تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) و سامانه ستاد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش شهریار، از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت دار و دارای رتبه و پایه لازم دعوت به عمل می آید در مناقصه عمومی شرکت نمایند، لازم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد، ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.
۱) پروژه انجام خدمات محله ای در ناحیه ۱ (زیرسازی و آسفالت لکه گیری و نوار حفاری فاز سوم) کوچه های منتهی به خیابان های خلیل آباد، شهرک ارم، انقلاب، توسعه ارم و سایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما      مبلغ برآورد اولیه: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال)      رتبه مورد نیاز: ۵ (راه و باند) راه و ترابری                    
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد ریال)
۲) پروژه انجام خدمات محله ای در ناحیه ۲ (زیرسازی و آسفالت لکه گیری و نوار حفاری فاز سوم) کوچه های منتهی به خیابان های دارایی ۳، مفتح، لیلابی، امام دوست، منبع، کوثر غربی و شرقی و سایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما          مبلغ برآورد اولیه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پانزده میلیارد ریال)         رتبه مورد نیاز: ۵ (راه و باند) راه و ترابری                              
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال)
۳) پروژه انجام خدمات محله ای در ناحیه ۳ (زیرسازی و آسفالت لکه گیری و نوار حفاری فاز سوم) کوچه های منتهی به خیابان های دارایی ۲، سرباز شهید، وحدت، اصمعی، ایده لو، عارف، شمس تبریزی، ثقه الاسلام جنوبی و سایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما           مبلغ برآورد اولیه: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(پانزده میلیارد ریال)          رتبه مورد نیاز: ۵ (راه و باند) راه و ترابری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال)
 ۴) پروژه اصلاح درز های پل صاحب الامر شمالی و سایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما
مبلغ برآورد اولیه: ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شانزده میلیارد ریال)           رتبه مورد نیاز: ۵ ابنیه یا ۵ (راه و باند) راه و ترابری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:  ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال)
۵) پروژه احداث شهربازی مسقف کودکان در پارک شقایق و سایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما  
 مبلغ برآورد اولیه : ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شصت میلیاردریال)         رتبه مورد نیاز: ۵ ابنیه(ساختمان) یا ۵ راه و ترابری  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال)
۶) پروژه احداث بازارچه میوه و تره بار در میدان انقلاب  و سایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما        
    مبلغ برآورد : ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهل میلیاردریال)           رتبه مورد نیاز: ۵ رشته ساختمان(ابنیه) یا ۵ راه وترابری (راه وباند) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دو میلیارد ریال)
۷) پروژه احداث پارک محله ای (تکمیل آبنمای پارک استاد شهریار)   و سایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما        
    مبلغ برآورد : ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شصت میلیاردریال)          رتبه مورد نیاز: ۵ رشته ساختمان(ابنیه) یا ۵ راه وترابری (راه وباند) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه میلیارد ریال)
۸) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیش بانکی به حساب شماره ۱۰۰۱۸۲۸۰۷۲۵۶۸ نزد بانک شهر شعبه اطباء به نام شهرداری منطقه ۱۰ تبریز واریز گردد یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نام شهرداری منطقه ۱۰ تبریز صادر گردد.
۹) مهلت دریافت اسناد توسط مناقصه گران: از روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ تا روز  شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ در بستر سامانه ستاد
۱۰) آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه  مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ و تنها سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۱ قبل ظهر روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ بعد از شماره دبیرخانه به امورقراردادهای شهرداری منطقه ۱۰ تبریز واقع در تبریز – شهرک ارم شهرداری منطقه ۱۰ تحویل نمایند.
۱۱) تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۴:۳۰ مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ روز چهارشنبه در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی-مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش لاله زار جنوبی (اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی شهرداری تبریز) خواهد بود خواهد بود.
۱۲) کلیه هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۱۳) هرگاه برندگان اول و دوم نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۴) سایر جزئیات و شرایط لازم در اسناد مناقصه درج شده است.
۱۵) آدرس سامانه تدارکات دولت(ستاد)  www.setadiran.ir می باشد.