۱۵ هزارمیلیارد ریال از عوارض پرداختی شهرداری‌ها به حساب یارانه‌ها را به خودشان اختصاص دهید
۱۵ هزارمیلیارد ریال از عوارض پرداختی شهرداری‌ها به حساب یارانه‌ها را به خودشان اختصاص دهید

۱۵۲ نماینده با امضای نامه‌ای از رییس‌جمهور درخواست کردند تا ۱۵ هزارمیلیارد ریال از عوارض واریزی شهرداریها به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را برای جلوگیری از ایجاد بحران و تنش به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص دهد متن نامه نمایندگان مجلس به این شرح است: ۱۲۷۹ شهرداری و ۳۷۰۰۰ دهیاری مشغول خدمت‌رسانی به روستاییان و شهروندان […]

۱۵۲ نماینده با امضای نامه‌ای از رییس‌جمهور درخواست کردند تا ۱۵ هزارمیلیارد ریال از عوارض واریزی شهرداریها به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را برای جلوگیری از ایجاد بحران و تنش به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص دهد
متن نامه نمایندگان مجلس به این شرح است: ۱۲۷۹ شهرداری و ۳۷۰۰۰ دهیاری مشغول خدمت‌رسانی به روستاییان و شهروندان در سراسر کشور هستند که متاسفانه کارگران زحمتکش این نهادها به دلیل رکود ساخت و ساز و حذف عوارض سهم آنها از محل فروش فرآورده‌های نفتی از سال جاری با مشکل عدم پرداخت حقوق مواجه شده‌اند

با عنایت به اینکه مجلس تلاش خود را در بودجه ۱۳۹۸ انجام داد تا مشکلات سال جاری برای شهرداری‌هابه وجود نیاید، ازشماتقاضا داریم باتوجه به واریز ۳۲,۰۰۰ میلیارد ریال عوارض سهم شهرداری‌ها به حساب هدفمندسازی یارانه‌هاحداقل ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال از این منابع راتا قبل از پایان سال برای کمک به شهرداریهاودهیاریهای کشور جهت جلوگیری ازایجادبحران وتنش در این دستگاههااختصاص دهید.