پیش بینی های لازم برای جلوگیری از مخاطرات سیلاب های احتمالی به عمل آمده است
پیش بینی های لازم برای جلوگیری از مخاطرات سیلاب های احتمالی به عمل آمده است

آرمانشهر:معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز: پیرو اعلام هشدار اداره کل هوا شناسی استان مبنی بر بارش شدید باران در سطح شهر تبریز طی روزهای آتی و احتمال وقوع سیلاب شهری، کلیه کانالها و مسیلها در مناطق دهگانه شهرداری تبریز مورد پاکسازی و لایروبی قرار گرفته و هماهنگیهای لازم با ستاد بحران شهرستان و […]


آرمانشهر:معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز:

پیرو اعلام هشدار اداره کل هوا شناسی استان مبنی بر بارش شدید باران در سطح شهر تبریز طی روزهای آتی و احتمال وقوع سیلاب شهری، کلیه کانالها و مسیلها در مناطق دهگانه شهرداری تبریز مورد پاکسازی و لایروبی قرار گرفته و هماهنگیهای لازم با ستاد بحران شهرستان و معاونین خدمات شهری مناطق برای مدیریت شایسته شرایط پیش بینی شده و جلوگیری از مخاطرات سیلاب های احتمالی به عمل آمده است که گزارش مبسوطی در این زمینه در بازدید دکتر محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجانشرقی از نقاط حساس و مسیلهای سطح شهر تبریز خدمت ایشان ارائه شد.

🌐 armanshahr96.ir
✅ @armanshahr_96