لایحه عقد قرارداد مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تبریز تایید شد
لایحه عقد قرارداد مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تبریز تایید شد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، با تایید کمیسیون برنامه و بودجه به شهرداری تبریز اجازه داده شد تا فرایند قانونی عقد قرارداد انجام مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تبریز با دانشگاه تربیت مدرس آغاز شود. به گزارش شهریار، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در سال سوم ششمین دوره پارلمان شهری برگزار و لایحه پیشنهادی شهرداری تبریز […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

با تایید کمیسیون برنامه و بودجه به شهرداری تبریز اجازه داده شد تا فرایند قانونی عقد قرارداد انجام مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تبریز با دانشگاه تربیت مدرس آغاز شود.

به گزارش شهریار، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در سال سوم ششمین دوره پارلمان شهری برگزار و لایحه پیشنهادی شهرداری تبریز مبنی بر عقد قرارداد مطالعات طرح جامع ترافیک شهر تبریز با دانشگاه تربیت مدرس تایید شد. 

علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: دستور جلسه امروز مربوط به بررسی لوایح ارجاعی از سوی شهرداری به شورای شهر بوده که در این خصوص بحث و تبادل نظرهایی خواهیم داشت. 

در ابتدای جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه شهرداری مبنی بر عقد قرارداد توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با دانشگاه تربیت مدرس به منظور انجام مطالعات جامع ترافیک شهر تبریز بررسی و در نهایت به تصویب رسید. 

علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص این لایحه بیان کرد: این لایحه برای شهرداری اهمیت زیادی دارد، در شرایطی که حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه شهرداری به حوزه حمل و نقل اختصاص می یابد نبود طرح جامع باعث هدر رفت بودجه می شود. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: شهرداری در گذشته اقدامات بسیاری برای انتخاب مشاور انجام داده ولی به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. 

روشنی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز نیز در خصوص انتخاب دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: دو دانشگاه در کشور دارای رتبه و مجوز از وزارت کشور برای انجام این مطالعات هستند که با توجه به صرفه و صلاح شهرداری دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شده است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز مبلغ قرارداد را زیر ۲۰ میلیارد اعلام کرد و افزود: مدت انجام مطالعات ۲ سال است.  

این لایحه پس از تصویب در صحن شورای شهر باید به تایید شورای ترافیک استان و سپس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در وزارت کشور رسیده و اجرایی شود. 

لازم به توضیح است بر اساس قانون شهرداری ها هرگونه عقد قرارداد شهرداری با مجموعه های دولتی و خصوصی با تصویب شورای شهر امکان پذیر خواهد بود.  

در ادامه جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه شهرداری مبتنی بر مشارکت شهرداری تبریز در اعزام مددجویان کمیته امداد به سفر زیارتی مشهد مقدس مورد بررسی قرار گرفت. 

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به ضرورت های موجود و خاص بودن این سفر پیشنهاد افزایش میزان مشارکت شهرداری به مبلغ ۲ میلیارد تومان را مطرح و جهت تصویب به صحن شورای شهر ارسال کردند. 

در ادامه این جلسه، نامه شهردار تبریز مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان شهرداری تبریز تشریح و مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفت. 

علی نوای باغبان، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در این رابطه بیان کرد: بهتر است نامه شهرداری در خصوص ترمیم حقوق کارکنان به شکل لایحه به شورای شهر ارسال شده و پس از آن برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شود. 

مقرر شد نامه شهرداری تبریز مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان شهرداری در قالب لایحه از سوی شهرداری تهیه و تدوین شده و پس از آن برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز ارجاع داده شود، در این مدت زمان هم بررسی های بیشتری صورت گرفته و گزارشات بیشتری به اعضای کمیسیون ارائه شود.