عدم تعریف صحیح از مقوله کار در مدیریت شهری ورشکستگی شهرداری ها را رقم زده است.
عدم تعریف صحیح از مقوله کار در مدیریت شهری ورشکستگی شهرداری ها را رقم زده است.

مبدل گشتن شهرها به مکان های بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی،آمار بالای بیکاری با انبوه مشکلات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی از معضلات اصلی امروزه مدیریت شهریست.نخستین پرسش افکار عمومی از مدیران شهری در انتخابات شوراها این است که قرار است چه کاری انجام دهند؟ وهنگامی که مدیریتشان پایان یافت می پرسند چه کاری کردند برای […]

مبدل گشتن شهرها به مکان های بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی،آمار بالای بیکاری با انبوه مشکلات اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی از معضلات اصلی امروزه مدیریت شهریست.نخستین پرسش افکار عمومی از مدیران شهری در انتخابات شوراها این است که قرار است چه کاری انجام دهند؟ وهنگامی که مدیریتشان پایان یافت می پرسند چه کاری کردند برای شهر؟به راستی ما چه محصول و حاصلی را کار می دانیم؟گویی در مدیریت شهری همه به دنبال این هستند که در پایان عمر مدیریتی خود پرونده های قطوری از دستاوردهایشان داشته باشند وهیچ مهم نیست که این کارها به چه قصد و نیتی صورت گرفته باشد.

🔹ریشه چنین برداشتی از مفهوم کار در چیست؟ وبرچه اساسی و چگونه در طی دهه ها برآن استوار مانده ایم و حاصل آن بر مدیریت شهری چه نتیجه ای در پی خواهد داشت.مدیران شهری چقدر نسبت به وظایقشان آگاهی دارند؟

🔹اصول ششم و هفتم و همچنین اصول یکصدم تا یکصدوششم قانون اساسی در خصوص حدود اختیارات شوراها نشانگر اهمیت مقوله مدیریت شهریست که طبق آن مقرر شد شوراها بعنوان نمایندگان مردم در امور محلی بسترهای مشارکت مردم در امور محلی را فراهم کنند و بدین وسیله موجبات پیشرفت سریع در حوزه های مختلف شهری شوند.جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود.شوراها بعنوان پشتوانه فکری و اجرایی برای شهروندان می بایست مشخص کنندکه از نظر آنها مفهوم کار کردن برای شهر چیست و بعد از آن شهرداران را در معرض انتخاب قرار دهند تا ببینند با چه برنامه هایی قادر به برآورده کردن تلقی شوراها از کار را دارند.

🔹 اینگونه است که می بینیم نبود تعریفی مشخص از مقوله کار توسط مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای کشور سبب می شود شهرداران کمتر از یکسال چون کلنگی به زمین نخورده،پارک و پلی احداث نشده با نام کاربلد نبودن و کارایی نداشتن زیر تیغ استیضاح قرار می گیرند؛این در حالیست که انتخاب شهردار تنها یکی از عوامل مهم موفقیت شهری است.نحوه تعامل شورا با شهرداری ها،کیفیت پرسنل شهرداری و درآمد شهرداری ها از جمله موارد بسیار مهم در مقوله مدیریت شهریست،نگاهی به وضعیت درآمد شهرداری ها نشان می دهد که اتکا به درآمدساخت و ساز از اصلی ترین ویژگی درآمدی شهری بوده که این اتکا درآمدی و بی برنامه گی مدیریت شهری طی سالها پیامدهای نامطلوبی به شهر و زیست شهری تحمیل کرده است.

🔹بی شک مواردی همچون احداث پارک و پل و… می تواند بخشی ازمفهوم کار باشد اما قطعا همه آن نیست!تجربیات در طول پنج دوره شورای اسلامی شهرها نشان داده که غلبه چنین دیدگاهی به بن بست رسیدن در عرصه حیات شهری منجر خواهد شد چرا که چنین برداشتی از مقوله کار در یک دوره مدیریتی که قابل نمایش و در چشم باشد چنان تاسف بار است که با کارهایی در شورای شهر و شهرداریها مواجه می شویم که هیچ انسان عاقل و بالغی آن را پذیرا نیست و تا دهه ها شهرداری ها را مقروض و مدیریت شهری و شهروندان را متضرر کرده است.
از طرف دیگر مردم انتظار دارند تحولات طی چهارسال به صورت گسترده و بدون مشارکت لازم از سوی آنان صورت بپذیرد و این گونه برداشت ها سبب می شود در برنامه شورا و شهرداری ها اجرای پروژه های سنگین را مشاهده کنیم در حالیکه درآمد سالانه این شهرداری ها هزینه یک دهم آن را نیز تامین نخواهد کار و نتیجه آن همان است که امروز با آن مواجه هستیم یعنی بدهی های کلان شهرداری ها و فشل شدن مدیریت شهری…

🔸یقینا در چنین پارادیم فکری که بیلان کار شهرداری در کلنگ زنی پروژه ها،تعریض و حجم آسفالت معابر و مسائل اینچنینی خلاصه می شود و شورای شهرها در ارائه نظر و همفکری برای بهبود محیط شهری با شهرداری ها تعامل ندارند،سخن گفتن از مسائل شهری همچون شهر انسان محور،شهر زیست پذیر،توسعه زیر ساخت ها،ارتقاء کیفیت فضای شهری و… بی معناست

🔹امید است در موضوع اهمیت تعریف صحیح از مقوله کار در مدیریت شهری بیش از پیش تامل نماییم چرا که اگر همچنان بر سر مقوله مفهوم کار تفاهم و تعاملی صورت نگیرد،بحران ورشکستگی سریعتر از گذشته دامان شهرداریها را خواهد گرفت و امکان حرکت به سمت و سوی توسعه پایدار شهری میسر نخواهد بود.

✍️امید محمدی/ اختصاصی #آرمانشهر

پایگاه خبری تخصصی مدیریت شهری آرمان شهر