کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون احزاب و لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری جهت تأمین نظر شورای نگهبان در هفته جاری بررسی می‌شود.

طرح لایحه درآمد شهرداری‌ها در کمیسیون امور داخلی کشور اصلاح می‌شود

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ، نمایندگان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه(۱۵ فروردین ماه) به بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با حضور نماینده شورای نگهبان، مرکز پژوهش ها، نمایندگان تشکل های صنفی-تخصصی، و دستگاه های اجرایی ذیربط می پردازد که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

همچنین بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی در کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد در روز دوشنبه(۱۶ فروردین ماه) صورت می گیرد.

گفتنی است بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با حضور نماینده شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذیربط نیز در روز سه شنبه (۱۷ فروردین ماه) صورت می گیرد که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

به گزارش خانه ملت، نشست هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته های تخصصی نیز در روز چهارشنبه(۱۸ فروردین ماه) برگزار می شود./لایحه درآمد شهرداری‌ها