صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان
صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، یکصدوسیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان صبح امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه به ریاست محمد نورصالحی در تالار شورا برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

یکصدوسیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان صبح امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه به ریاست محمد نورصالحی در تالار شورا برگزار شد.