شکل‌گیری شوراها به نوعی چابک سازی و کاهش تصدی‌گری دولت است
شکل‌گیری شوراها به نوعی چابک سازی و کاهش تصدی‌گری دولت است

به گزارش آرمانشهر حسین بامیری  در آستانه فرارسیدن روز شوراها، گفت: شوراها در مراکز استان ها قابلیت ها و ظرفیت های بسیاری را ایجاد کرده اند اما شاهد بروز مشکلاتی نیز هستیم. نماینده مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نباید عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا را صرفا سیاه […]

به گزارش آرمانشهر حسین بامیری  در آستانه فرارسیدن روز شوراها، گفت: شوراها در مراکز استان ها قابلیت ها و ظرفیت های بسیاری را ایجاد کرده اند اما شاهد بروز مشکلاتی نیز هستیم.

نماینده مردم لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نباید عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا را صرفا سیاه یا سفید ببینم، اظهار کرد: در واقع گاهی اوقات برخی افراد به موضوعات و مسائل خط قرمز وارد شدند که این امر آفت ها و عارضه هایی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه شکل گیری شوراها به نوعی چابک سازی و کاهش تصدی گری دولت است، ادامه داد: این مهم در حالیست که کاهش تصدی گری دولت باید به صورت کامل به منتخبان مردم برون سپاری شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه کاندیداهای تصدی شوراها باید دیدگاه خدمت به مردم داشته باشند نه اینکه درصدد دست اندازی به بیت المال داشته باشند، افزود: اگر دیدگاه نخست وجود داشته باشد، بدون شک مدیریت واحد شهر و روستا شکوفا می شود که این امر دستاورد بزرگ و مهمی است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون اساسی با توجه به شکل گیری شوراها دقت نظر خاصی نسبت به مدیریت مردمی در امور مختلف داشته است که باید به درستی محقق شود.