شورا و شهرداری فردیس ، همان همیشگی، ششمین شهردار برکنار شد
شورا و شهرداری فردیس ، همان همیشگی، ششمین شهردار برکنار شد
شورای شهر فردیس شهردار این شهر را به دلیل عدم سکونت در فردیس بر کنار کرد.

به گزارش آرمانشهر به نقل از ایسنا، موضوع احراز سکونت شهردار فردیس در سیصد و پنجاه و نهمین نشست شورای اسلامی شهر فردیس به صورت غیرعلنی مطرح و با پنج رأی، شهردار فردیس برکنار شد.

رئیس شورای شهر فردیس در این خصوص اظهار  کرد: موضوع احراز سکونت شهردار از اختیارات قانون شورای شهر است و شورای فردیس در برکناری مصطفی سعیدی سیرایی از این اختیار قانونی خود استفاده کرده است.

مجتبی قاسمی یادآور شد: شهردار فردیس در صحن شورا به صراحت چندین بار مطرح کرده بود که سکونت، اشتغال و تحصیل همسر و فرزندانش در فردیس نیست.

گفتنی است با برکنار سعیدی، موضوع انتخاب هفتمین سرپرست شهرداری فردیس در دستور کار شورا قرار گرفته است.