شهرداری تبریز پیشگام توسعه شهر دوستدار کودک
شهرداری تبریز پیشگام توسعه شهر دوستدار کودک
مناسب‌سازی شهر برای تمام اقشار جامعه نگاه نوین طراحان شهری در برنامه‌های توسعه‌ای است که محیط را برای حضور انسان به عنوان رکن اساسی شهر آماده می‌کند و پارک‌های دوستدار کودک در این حوزه جایگاهی ویژه دارند.

امروزه بیشتر پروژه‌های عمرانی شهر با نگاه انسان‌محوری و زیست‌پذیری انسانی طرحی و اجرا می‌شود و مؤلفه‌هایی نظیر شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند و شهر دوستدار معلولین در برنامه‌ریزی‌های شهری مد نظر قرار می گیرد که هر یکطیف خاصی از شهروندان جامعه را در بر می گیرد.

آنچه که امروز بیش از سایر شاخص‌های نوین طراحی شهری مورد مورد توجه قرار گرفته است، عنوان شهر دوستدار کودک است که جایگاهی ویژه در طراحی پروژه‌های شهری دارد. شهر دوستدار کودک یعنی، مناسب‌سازی شهر برای کودکان از طریق احداث زمین‌بازی استاندارد، ایمن‌سازی محییط، تعبیه اتاق مادر و کودک در مجتمع‌های تجاری، خدماتی، تفریحی و در کل مناسب‌سازی محیط شهری برای کودکان است.

مدیریت شهری تبریز در راستای بهینه‌سازی محیط شهری برای کودکان، پروژه‌های شهری را منطبق با استانداردهای شهر دوستدار کودک تعریف کرده و در کنار آن مجتمع‌های تجاری، خدماتی رفاهی را نیز ملزم به ساخت اتاق مادر و کودک کرده است که  حتی در این مورد خاص تخفیفات ویژه عوارض ساخت نیز در نظر گرفته است.

احداث چندین پارک کودک در نقاط مختلف شهر، دیگر اقدام شهرداری تبریز در صیانت از شهر دوستدار کودک و حقوق کوکان است. پارک کودک دادگستری، پارک کودک ترافیک (آموزش ترافیک) و پارک کودک مرزداران سه پروژه مهم و در دست اجرای شهرداری تبریز در حوزه کودکان است که در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.

پارک محله‌ای کودک در کوی دادگستری در سطح حوزه شهرداری منطقه ۲،  در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهری و بهره مندی شهروندان از این فضاها و با هدف افزوده شدن به مجموعه‌های تفریحی شهر در ۱۱ هزار مترمربع مساحت و با اعتبار نزدیک به ۱۶ میلیارد ریال مراحل پایانی احداث خود را می گذراند.

دیگر پارک کودک در حال احداث شهرداری منطقه ۲ پارک ترافیک ائل گلی است که به منظور بازی و تفریح کودکان و بهره‌مندی آنان از آموزش های ترافیکی در ۲ هزار و ۲۵۵ مترمربع مساحت و با صرف هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد ریال، در جوار پارک ائل گلی در حال اجرا است.

پارک ویژه کودکان در شهرداری منطقه ۵  در مساحتی به متراژ ۵ هزار مترمربع  و اعتبار ۲۰ میلیارد ریال در حال ساخت است که  تا ۲ ماه دیگر افتتاح می‌شود. این پارک ویژه کودکان زیر ۱۲ سال است و توجه به بازی‌های سنتی، بومی و محلی آذربایجان در طراحی آن لحاظ شده است.

علاوه بر پارک‌های کودک یاد شده و در دست اجرا که در یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می رسد، مدیریت شهری تبریز برنامه ساخت چندین پارک کودک دیگر را نیز در شهرک خاوران و پارک خلاقیت در مجموعه تاریخی فرهنگی باغشمال در دست دارد.

تمرکز شهرداری تبریز در حوزه شهر دوستدار کودک زمینه را برای حضور کودکان در محیط امن به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه شهری، فراهم می‌کند.

شهریارنیوز / جهانبخش احمدیان