شرکت های عمران زیر ساخت های شهری را ایجاد نکرده اند
شرکت های عمران زیر ساخت های شهری را ایجاد نکرده اند
محمد قانبیلی گفت: متاسفانه شرکت های عمران نسبت به تکمیل کردن زیر ساخت های شهری اقدام نمی کنند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر محمد قانبیلی نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها گفت: قانون، شرکت های عمران را مکلف کرده است که زیر ساخت های شهری را تکمیل کند و بعد تحویل شورا وشهرداری ها بدهد.این درحالی است که بخشی از زیرساخت ها آماده نمی شود.

وی گفت: ۷ شهر جدید داریم که متاسفانه شرکت های عمران در هیچ کدام آن ها نسبت به تکمیل کردن زیر ساخت های شهر اقدام نمی کنند. حتی جدول کشی صورت نمی گیرد و گاها شاهد هستیم که خیابان ها آسفالت نمی شوند.

نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها افزود: وزارت راه و شهرسازی بایستی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد و تذکرات را به شرکت های عمران بدهد. چرا که تکمیل نشدن زیر ساخت های شهری فشار را بر شهرداری ها وارد می کند. شهرداری ها در حال حاضرخود در مضیقه هستند با این کوتاهی شرکت های عمران،وضعیت شهرداری ها بدتر می شود.

قانبیلی تاکید کرد: شهرداری مجبور می شوند برای ارائه خدمات به مردم شهر را تحویل بگیرند و از بودجه خودشان زیرساخت ها و فعالیت نیمه تمام شرکت های عمران را تکمیل کنند. در واقع بودجه ای که باید صرف مردم شود؛ خرج  فعالیت هایی که می شود که جز وظایفش نیست.