شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان
شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش پایگاه خبری کرج امروز علیرضا عاقلی با اعلام این مطلب رئیس گفت: عملیات فنی و عمرانی در ١٢ پروژه‌ی فضای سبز شامل محوطه‌سازی، نصب کف‌پوش، مبلمان تأمین روشنایی و کاشت درخت با سرعت و پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال انجام است. این مسئول با اشاره به شتاب‌دهی […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز علیرضا عاقلی با اعلام این مطلب رئیس گفت: عملیات فنی و عمرانی در ١٢ پروژه‌ی فضای سبز شامل محوطه‌سازی، نصب کف‌پوش، مبلمان تأمین روشنایی و کاشت درخت با سرعت و پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال انجام است.

این مسئول با اشاره به شتاب‌دهی فرایند توسعه فضای سبز و احداث پارک در مناطق دهگانه شهر کرج گفت: ادامه آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج و فاز دوم پروژه پاکرود به مساحت ٢ هکتار، فاز دوم بوستان محیط‌بان، پارک مادر و کودک، پارک سالمندان و تصفیه خانه حصار به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار سازمان در حال تکمیل شدن است.

وی با اشاره به اهداف و برنامه‌های مدیریت شهری در توسعه محلات و ارتقا کیفی خدمات گفت: عملیات فنی و عمرانی ۲ پارک ولیعصر و خیابان سوم آق تپه در منطقه ۴ آغاز شده و در آینده در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

عاقلی احداث پارک‌های محله‌ای را در راستای نشاط هر چه بیشتر شهروندان ضروری دانست و ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان سیما، منظر توسعه کمی وکیفی امکانات رفاهی بوستان‌های سطح شهر و سهولت در دسترسی به فضای سبز برای شهروندان، به خصوص در نقاط کم برخوردار است.

وی اجرای پروژه‌های عمرانی و به ثمر نشستن پروژه‌های نیمه تمام را حاصل عزم جدی مدیران پروژه‌ها ارزیابی کرد و ادامه داد: نقش اداره «فنی و طراحی» در تسهیل روند تکمیل پروژه‌های عمرانی و مانع زدایی از فرآیندهای اجرایی باید پررنگ‌تر ازگذشته باشد و علاوه بر دقت در اجرا، سرعت‌ اجرای پروژه‌های عمرانی نیز باید در سیاست‌های کاری در نظر گرفته شود.  

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج بر تسهیل دسترسی به اکو پارک محیط بان از بزرگراه شمالی تاکید کرد و ادامه داد: عملیات فنی و عمرانی پایدارسازی تصفیه خانه حصار تا ۲ ماه آینده به پایان می‌رسد و این پروژه تا آذر ماه بهره برداری می‌شود.

عملیات فنی و عمرانی احداث پارک نبوت

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

عملیات فنی و عمرانی احداث پارک مادر و کودک

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

عملیات فنی و عمرانی احداث پارک ولیعصر در آق تپه

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

عملیات فنی و عمرانی احداث تصفیه خانه حصار

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

عملیات فنی و عمرانی بهسازی فاز دوم پارکرود

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

شتاب‌دهی فرایند و اجرای ۱۷ پروژه عمرانی توسعه فضای سبز به صورت همزمان

منتشر شده در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲