سمن ها صاحبخانه می شوند
سمن ها صاحبخانه می شوند

آرمانشهر به نقل از مهر حجت نظری عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت راه اندازی سمن سرا در شهر تهران : تامین مکانی برای فعالیت سمن ها یکی از دغدغه های جدی فعالان سازمان های مردم نهاد است و در همین راستا نیز تصمیم گرفتیم تا فضایی را برای فعالیت آن دسته از […]

آرمانشهر به نقل از مهر حجت نظری عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت راه اندازی سمن سرا در شهر تهران : تامین مکانی برای فعالیت سمن ها یکی از دغدغه های جدی فعالان سازمان های مردم نهاد است و در همین راستا نیز تصمیم گرفتیم تا فضایی را برای فعالیت آن دسته از سمن هایی که اقداماتشان مرتبط با شهر و مدیریت شهری و نیز موثر بر شهر باشد، دایر کنیم.

🔹بعد از رایزنی‌های متعدد، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران و شهرداری منطقه ۱۴ در خصوص راه اندازی «سمن سرا» به امضا رسید که بر این اساس مقرر شد یکی از ساختمان‌های در اختیار منطقه، برای فعالیت سمن ها و اقدامات داوطلبانه در اختیار فعالان سازمان‌های مردم نهاد قرار گیرد.

این نخستین بار در مدیریت شهری است که چنین فضایی با عنوان «سمن سرا» مشخصا برای فعالیت‌های داوطلبانه و در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار می‌گیرد

🔹با برخی از مناطق دیگر شهرداری تهران نیز در همین موضوع وارد رایزنی شده‌ایم و خوشبختانه چند شهردار منطقه دیگر هم آمادگی اولیه خود را اعلام کرده‌اند که امیدوارم خیلی زود تعداد سمن‌سراها در شهر تهران، حداقل به تعداد مناطق افزایش یابد.

🔹 بر اساس این تفاهم‌نامه، ستاد توان‌افزایی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران، از سمن‌هایی که بتوانند مشارکت اجتماعی در محلات، ارتقا کیفیت زندگی شهری، توسعه گردشگری، حفظ محیط زیست، افزایش نشاط اجتماعی و سایر موارد مرتبط با مدیریت شهری را به اجرا بگذارند، حق استفاده از این فضاها را طبق آیین‌نامه خواهند داشت.

🔹به زودی آیین نامه و دستورالعمل اجرایی که به نحوه فعالیت سمن‌سراها نظارت دارد، تدوین شده و از ابتدای سال ۹۸ روند فعالیت در فضاهای مورد اشاره به سمن ها آغاز خواهد شد. سمن‌سرا در هر منطقه ایجاد و برای استفاده NGO های همان منطقه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.