سعید پور شهردار نهاوند شد
سعید پور شهردار نهاوند شد
سخنگوی شورای شهر نهاوند از انتخاب شهردار نهاوند خبر داد و گفت: روز گذشته پس از رأی‌گیری "محسن سعیدپور" به عنوان شهردار نهاوند انتخاب شد.

مجید پرویزی اظهار کرد: محسن سعیدپور از میان هفت گزینه مطرح تصدی پست شهرداری نهاوند، با پنج رأی موافق و دو رأی مخالف مؤمنعلی دارابی و عبدالعلی ملکی به‌عنوان شهردار نهاوند انتخاب شد.

وی افزود: از جمله سوابق اجرایی سعیدپور معاونت شهرداری رباط‌کریم و ریاست سازمان حمل‌و نقل شهرداری رباط‌کریم است.