اولین مجمع عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور پنجم خرداد ماه در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرس این اتحادیه انتخاب شدند.

اولین مجمع عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور برگزار شد

به گزارش آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،دکتر مسعود نصرتی جانشین رییس سازمان در این مجمع از زحمات دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان، اتحادیه های حوزه حمل و نقل و سازمان های بار شهرداری ها به دلیل مشارکت در تدوین اساسنامه اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری ها و فراهم نمودن زمینه برگزاری نخستین مجمع عمومی قدردانی نمود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع حمل و نقل بار، موضوع نسبتا جدیدی در عرصه مدیریت شهری و حمل و نقل عمومی شهری است، تصریح کرد: ارتقای فعالیتهای مرتبط با این حوزه، نیازمند توجه کارشناسی و پیگیری تمامی ذی نفعان و دست اندرکاران امر در شهرداری ها و وزارت کشور می باشد و پیشرفت موفق برنامه ها در صورت داشتن نگاه و گفتمان جدید و دوری از نگاه دولتی به مسایل محقق خواهد شد.

جانشین رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه در تدوین اساسنامه اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری ها تلاش شده تا اتحادیه ها متعلق به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نبوده و متعلق به شهرداری، که نهادی عمومی است، بوده و نقش مجری و کارگذار نداشته باشند، تصریح کرد:  اتحادیه ها نباید کار اجرایی انجام دهند و باید نقش یک وزارتخانه را برای سازمان های تابعه شهرداری داشته باشند و وظایفی در عرصه های برنامه ریزی و نظارت برای تقویت و گسترش خدمات سازمان ها انجام دهند.

وی با بیان اینکه  موثر بودن اقدامات اتحادیه در گروه پیگیری ها و توجه تمامی اعضا و تلاش دسته جمعی آنهاست، ابراز امیدواری نمود که نخستین مجمع عمومی اتحادیه های “مسافر” و “حمل و نقل شهری” نیز بزودی برگزار شود.

در ادامه هیات رییسه مجمع در جایگاه قرار گرفت و معرفی نامزدان حضور در هیات مدیره انجام و با رای حاضران در مجمع اعضای اصلی، علی البدل و بازرس اتحادیه انتخاب شدند.

اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری های کشور به این شرح انتخاب شدند: مجید طهماسبی مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری اصفهان، فاضل نادری مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز، اسماعیل قندهاری مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور، علی اصغر آرمیده مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساوه و حسین اخلاقی مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس.

همچنین آرش نعمتی مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار شهرداری شیراز، محمد صفارپور مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری دزفول، محمدعلی سبزعلی پور مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری آمل به عنوان اعضای علی البدل و حسین محمد کاظمی مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری  نسیم شهر به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب شدند.