روند اجرای پروژه احداث پارک معراج
روند اجرای پروژه احداث پارک معراج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، پارک معراج با مساحت حدود دو هکتار با اجرای عملیات خاک‌ریزی، تسطیح و محوطه‌سازی، جدول و کفپوش‌گذاری و پیاده روسازی در حال تکمیل شدن است.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

پارک معراج با مساحت حدود دو هکتار با اجرای عملیات خاک‌ریزی، تسطیح و محوطه‌سازی، جدول و کفپوش‌گذاری و پیاده روسازی در حال تکمیل شدن است.