حضور ظریف و حناچی در ویژه برنامه نوروزی منطقه ۱۲
حضور ظریف و حناچی در ویژه برنامه نوروزی منطقه ۱۲

پایگاه خبری و تخصصی مدیریت شهری آرمانشهر: ❇️ حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، پیروز حناچی، شهردار تهران، علی اعطا، پروانه مافی و حسن رسولی در ویژه برنامه نوروزی میدان مشق تهران گه در روز دهم فروردین به همت شهرداری منطقه ۱۲ تهران برگزار گردید. 🌐 armanshahr96.ir ✅ @armanshahr_96

پایگاه خبری و تخصصی مدیریت شهری آرمانشهر:
❇️ حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، پیروز حناچی، شهردار تهران، علی اعطا، پروانه مافی و حسن رسولی در ویژه برنامه نوروزی میدان مشق تهران گه در روز دهم فروردین به همت شهرداری منطقه ۱۲ تهران برگزار گردید.

🌐 armanshahr96.ir
✅ @armanshahr_96