تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند
تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ خلیل کوزه کنانی در جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی ارتقای آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان شهری جهت مانور شرایط اضطراری حوادث مترو و آشنایی با فضای‌ ایستگاه‌های موجود، اظهار کرد: تجهیزات امداد در سوانح و توانایی کارکنان آموزش دیده و ارگان‌های خدمت‌رسان امدادی، امنیتی […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ خلیل کوزه کنانی در جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی ارتقای آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان شهری جهت مانور شرایط اضطراری حوادث مترو و آشنایی با فضای‌ ایستگاه‌های موجود، اظهار کرد: تجهیزات امداد در سوانح و توانایی کارکنان آموزش دیده و ارگان‌های خدمت‌رسان امدادی، امنیتی و انتظامی این امکان را می‌دهد تا در صورت بروز حوادث اضطراری، عملیات بلافاصله با کمترین تلفات و خسارت انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت و نقش تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل به جایگاه ویژه این سیستم حمل ونقل درون شهری در تشریح لزوم هماهنگی در خصوص برگزاری مانور اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری اینگونه مانورها ارتقای سطح آمادگی و هماهنگی همه جانبه دستگاه‌های امدادرسان شهری در برابر سوانح احتمالی در راستای خدمت به مردم و همچنین شناسایی فضاهای داخل تونل وایستگاه‌های مترو است.

در ادامه حاضرین از فضاهای‌ایستگاه چهل و پنج متری گلشهر و تونل مترو کرج به همراهی کارشناس ویژه مانورهای مترو بازدید کردند.

شایان ذکر است این جلسه و بازدید که با حضور یگان‌های انتظامی، آتش‌نشانی، اورژانس، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی شهرکرج و کارشناسان مترو برگزار شد، به منظور تبادل نظر و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و عملیاتی، برنامه‌ریزی پیشگیرانه، تمرین وظایف محوله در شرایط اضطراری، شناسایی توان مقابله و آمادگی زمان وقوع حوادث، سنجش ظرفیت‌های موجود و اقدامات متناسب با شرایط وقوع حادثه مانورهای لازم در مترو انجام شده تا آمادگی‌های لازم ارتقا یابد.

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

تونل‌های مترو در پدافند غیرعامل نقش ویژه‌ای دارند

منتشر شده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۲