توجه به درآمدزایی در مدیریت شهری وجود ندارد
توجه به درآمدزایی در مدیریت شهری وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر رئیس کمیسیون خدمات شهر شورای اسلامی شهر سمنان گفت: نگاه جدی به طرح های سرمایه گذاری بعنوان محرک درآمدزایی در مدیریت شهری وجود ندارد، به همین خاطر برای جبران طرح هایی که می توانست به درآمد زایی برسد و آنطور که باید موفق نبود، فروش خام زمین هایی که در […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر رئیس کمیسیون خدمات شهر شورای اسلامی شهر سمنان گفت: نگاه جدی به طرح های سرمایه گذاری بعنوان محرک درآمدزایی در مدیریت شهری وجود ندارد، به همین خاطر برای جبران طرح هایی که می توانست به درآمد زایی برسد و آنطور که باید موفق نبود، فروش خام زمین هایی که در آینده با ایجاد طرح می توانست ارزش چند برابری داشته باشد در روش کار خود قرار می دهد.

مهدی خراسانیان در سیصد و بیست و چهارمین نشست شورای اسلامی شهر سمنان گفت: نگاهی کم اهمیت در راستای طرح های با مشارکت سرمایه گذار وجود دارد و این مورد را می توان در بازدید هایی که در آن بر اولویت طرح های گردشگری تاکید دارد مشاهده نمود.

وی افزود : برخی از طرح هایی که با مشارکت سرمایه گذار آغاز شده است به نتیجه نرسیده و هر زمان بازدیدی نیز برای مسئولان صورت می پذیرد از طرح هایی است که در راستای طرح های گردشگری مانند کوچه باغ ها یا خانه های قدیمی است.

وی ادامه داد : تورم و گرانی دلار نیز باعث توقف این طرح ها می شود اما اگر از بدو اجرای آن ها نظارت و توجه به آنها در نگاه مدیریت شهری بیشتر بود ، به طور حتم درصد پیشرفت آنها نیز در مرحله بهتری قرار داشت اما با توجه به اینکه فعالیت های عمرانی متعددی در حال انجام است نگاه درآمدزایی وجود ندارد.