تصویب طرح پیشنهادی حجت نظری برای ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران
تصویب طرح پیشنهادی حجت نظری برای ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران

❇️تصویب طرح پیشنهادی حجت نظری برای ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران ⌨حجت نظری، عضوشورای شهرتهران بعد از تصویب طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران در توئیتر خود نوشت: 🔹”‏امروز بعد از بیش از ۷ماه کار کارشناسی و جلسات متعدد با ذی‌نفعان، طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران به تصویب اکثریت اعضای […]

❇️تصویب طرح پیشنهادی حجت نظری برای ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران

⌨حجت نظری، عضوشورای شهرتهران بعد از تصویب طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران در توئیتر خود نوشت:

🔹”‏امروز بعد از بیش از ۷ماه کار کارشناسی و جلسات متعدد با ذی‌نفعان، طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر رسید. ضمن سپاس از اعتماد همکارانم به این طرح، امیدوارم مصوبه خیلی زود اجرا شود تا بساط ‎مافیای دستفروشی و گردش‌های مالی نامشخص برچیده شود.”

🌐 armanshahr96.ir
✅ @armanshahr_96