تاثیر آموزش بر مولفه های حکمروایی مطلوب شهری به نویسندگی پوریا ترابی
تاثیر آموزش بر مولفه های حکمروایی مطلوب شهری به نویسندگی پوریا ترابی

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، در این قسمت از پادکست مصاحبه با همکاران صاحب تالیف شهرداری کرج، به کتاب تاثیر آموزش بر مولفه های حکمروایی مطلوب شهری ( با نگاهی بر مدیریت شهری کرج) به نویسندگی پوریا ترابی پرداخته شده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

پوریا ترابی نویسنده کتاب

در این قسمت از پادکست مصاحبه با همکاران صاحب تالیف شهرداری کرج، به کتاب تاثیر آموزش بر مولفه های حکمروایی مطلوب شهری ( با نگاهی بر مدیریت شهری کرج) به نویسندگی پوریا ترابی پرداخته شده است.