فضاهای شهری در شرایط کرونایی تاب آوری کالبدی ندارند
فضاهای شهری در شرایط کرونایی تاب آوری کالبدی ندارند
عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران گفت: با یک نگاه سطحی می توان گفت تا به اینجا فضاهای شهری، کارآیی و تاب آوری کالبدی لازم را در شرایط کرونایی نداشته و باید مجددا ساماندهی شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر فریال احمدی در گفت‌ وگو با ایسنا، با اشاره به ساماندهی فضاهای شهری در بهبود فاصله‌گذاری اجتماعی و تاب آوری کالبدی شهرها اظهارکرد: حیاط اجتماعی شهر اهمیت بسیار زیادی در شهرها دارد؛ حضور مردم، افزایش فعالیت ها در فضاهای عمومی شهری عوامل تاثیرگذار در پویایی شهر و ضامن سرزندگی آن است. وی تصریح کرد: امروز نگاه به فضاهای شهری یک ضرورت محسوب می شود؛ چرا که این فضاها تاثیر بسیار زیادی در تقویت جنبه های فرهنگی و اجتماعی شهر دارند و رفتارهای شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهند.

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران با بیان اینکه با توجه به توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت، پیچیدگی های بسیار زیادی در شهرها دیده می شود، خاطرنشان کرد: با وجود این پیچیدگی ها سوالی که برای طراحان و معماران شهری پیش می‌آید این است؛ چگونه می توان فضاهایی طراحی کرد تا هم مباحث مربوط به توسعه در آن بگنجد و هم شهرهایی پایدار از لحاظ زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی باشد.

احمدی با تاکید بر اینکه یکی از امکانات مورد نیاز شهروندان، مباحث اجتماعی و فرهنگی است، گفت: معمولا این نیازهای شهروندان در بستر نیازهای شهری و عمومی رقم می‌خورد.

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه همه‌گیری شیوع کرونا تمام مناسبت‌ها را در دنیا دستخوش تغییر قرار داده است، اظهار کرد: فضاهای عمومی شهری نیز در این زمینه بی نصیب نماند و دستخوش تغییراتی شد.

وی با بیان اینکه سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تا چه اندازه فضاهای عمومی شهری، تاب‌آوری لازم را برای انطباق با شرایط کنونی دارند، گفت: برای پاسخ به این سوال، باید رفتار کاربران و شهروندان استفاده کننده از فضاهای شهری، پایش شود.

فضای شهری در شرایط کرونایی تاب آوری نداشته است

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه کاربرانی که در یک محیط قرار می‌گیرند، متاثر از آن محیط هستند، اظهار کرد: با یک نگاه سطحی می توان گفت تا به اینجا فضاهای شهری، کارآیی و تاب آوری کالبدی لازم را در شرایط کرونایی نداشته و باید مجددا ساماندهی شود.

احمدی افزود: شناسایی مجدد رفتارهای اجتماعی در روزهای کرونایی و آموزش‌ به شهروندان برای عمل مناسب در این شرایط نیز لازم و ضروری است.

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران با بیان اینکه فضاهای شهری در عین اینکه حیات اجتماعی خود را حفظ کنند، باید بتوانند تاب‌آوری کالبدی لازم را داشته باشد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به یک بازنگری دارد تا فضاهای شهری را منطبق با این شرایط ساماندهی کرد.

وی با اشاره به اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی به معنی ایجاد مشکل در حیات اجتماعی نیست، گفت: ارتباط اجتماعی باید ادامه داشته باشد؛ اما این ارتباطات با رعایت فاصله و نکات مشخص است.

احمدی خاطرنشان کرد: در واقع امروز در فضاهای شهری، بیشتر این فاصله‌گذاری را با نشانه گذاری انجام داده اند اما به دنبال آن هستیم تا دریابیم چگونه می توان کالبد شهرها را به گونه ای طراحی کرد تا در مواقع این چنینی تاب‌آوری لازم را داشته و پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.