برگزاری مسابقه بزرگ طناب کشی در میدان شهید بهشتی
برگزاری مسابقه بزرگ طناب کشی در میدان شهید بهشتی

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، در راستای توسعه ورزش شهروندی، مسابقه بزرگ طناب کشی در میدان شهید بهشتی برگزار شد. به گزارش شهریار، این مسابقه با مشارکت واحد تربیت بدنی شهرداری منطقه ۸ و  حوزه ۶ بسیج شهری روز جمعه ۱۰ آذر ماه، در سنگفرش میدان شهید بهشتی تبریز برگزار شد. مسابقه ورزشی طناب کشی با استقبال پرشور […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

در راستای توسعه ورزش شهروندی، مسابقه بزرگ طناب کشی در میدان شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش شهریار، این مسابقه با مشارکت واحد تربیت بدنی شهرداری منطقه ۸ و  حوزه ۶ بسیج شهری روز جمعه ۱۰ آذر ماه، در سنگفرش میدان شهید بهشتی تبریز برگزار شد.

مسابقه ورزشی طناب کشی با استقبال پرشور همشهریان گرامی برگزار گردیده و به نفرات برتر این مسابقه جوایزی اهدا شد.
 

برگزاری ورزش صبحگاهی با شعار “با ورزش به جنگ سرطان برویم”

همچنین با مشارکت انجمن خیریه پژواک و شهرداری منطقه ۸ ورزش صبحگاهی با شعار “با ورزش به جنگ سرطان برویم” در فضای مسقف میدان شهید بهشتی برگزار شد.

در راستای افزایش سلامت اجتماعی و به منظور ترویج فرهنگ تندرستی و ایجاد نشاط شهروندی در بین شهروندان، شهرداری منطقه ۸ با مشارکت انجمن خیریه پژواک اقدام به برگزاری برنامه های منظم ورزش صبحگاهی در میدان شهید بهشتی تبریز با شعار “با ورزش به جنگ سرطان برویم”  کرده و در فضای مسقف میدان شهید بهشتی همه روزه میزبان شهروندان  ورزش دوستی است که  جهت انجام ورزش های صبحگاهی به این میدان مراجعه می کنند.

میدان شهید بهشتی با همت شهردار منطقه ۸ تبریز بصورت مناسب ساماندهی شده است و همه روزه میزبان شهروندان تبریز در هسته مرکزی شهر است.