ارائه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری کرج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
ارائه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری کرج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر، به گزارش پایگاه خبری کرج امروز هم‌زمان با برگزاری این رویداد علمی_پژوهشی، سه نشست تخصصی با محورهای “راهکارهای تشویق ساکنان بافت فرسوده در احیای این مناطق”، ” راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در فضای شهری” و “سیستم‌ها و روش‌های نوین بازیافت نخاله‌های ساختمانی و سایر زباله‌ها” برپاشد. از بازخوردهای مثبت برپایی […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر،

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز هم‌زمان با برگزاری این رویداد علمی_پژوهشی، سه نشست تخصصی با محورهای “راهکارهای تشویق ساکنان بافت فرسوده در احیای این مناطق”، ” راهکارهای افزایش نشاط اجتماعی در فضای شهری” و “سیستم‌ها و روش‌های نوین بازیافت نخاله‌های ساختمانی و سایر زباله‌ها” برپاشد.

از بازخوردهای مثبت برپایی این نمایشگاه که با همکاری حوزه‌های فعال پژوهشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید، ارائه اقدامات ارزشمند مجموعه شهرداری کرج به ویژه حوزه پژوهش و مطالعات، ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی بوده است.
 

ارائه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری کرج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

ارائه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری کرج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

ارائه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری کرج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

ارائه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری کرج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

ارائه دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری کرج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری