آشنایی مدیریت شهری کرج با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹
آشنایی مدیریت شهری کرج با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیریت شهری کرج با حضور مجازی و غیر حضوری در وبینار مدیریت شهری تاب آوری و کوید ۱۹ با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹ آشنا شدند.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر به نقل از شورای اسلامی شهر کرج، غدیر مهدوی به نقد و بررسی نخستین وبینار مدیریت شهری پرداخت و اظهار کرد: درس آموخته های بحران کوید ۱۹ نشان می دهد که حتی کشورهایی که در دنیا دارای ساختار نظام سلامت قوی هستند از این بحران در امان نبودند؛ همه مردم باید به این موضوع واقف باشند که چاره ای جز رعایت مسایل بهداشتی ندارد و باید با وضع موجود کنار بیایند و این نوع سبک زندگی را بپذیرند.

وی با بیان اینکه امروزه و مخصوصا در دوران کرونا، تاب آوری یک رویکرد انتخابی نبوده، بلکه یک اجبار برای حفظ جان شهروندان است، گفت: آنچه امروز در مبحث مدیریت شهرهای جهان مطرح می شود، تاب آوری شهرها است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا می تواند حیات و دوام یک شهر را به راحتی تحت تاثیر قرار دهد تجارب موفق و ناموفق شهرهای مختلف جهان نشان می دهد که توانمندی بیشتر در شهرها به گونه ای باید باشد تا بتوانند در کمترین زمان پاسخگوی بحران های پیش آمده شوند و بهترین عکس العمل را نشان دهند، مبحثی است که می تواند پلی میان مباحث تاب آوری شهری و مدیریت شهری رقم زند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: نتایج نشان داد که شناسایی و آزمودن نقطه ضعف های شهری، تبدیل این نقطه ضعف ها به نقطه قوت و در نهایت یافتن فرم ها، عملکردها و جریانات انطباق پذیر و انعطاف پذیر می تواند در توسعه طرح های شهری حائز اهمیت باشد، آنچه در مدیریت شهری مهم ارزیابی می شود توجه به تغییرات کالبدی شهر است وجود منابع مالی، انسانی و مهمتر از همه منابع اطلاعاتی غنی می تواند شهر را به سمت ارائه خدمات بهتر سوق دهد تا در این میان انتظارات مردم برآورده گشته، اهداف پایداری به دست آمده و تاب آوری شهر تضمین شود.

به گفته رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج وبینار تخصصی مدیریت شهری، تاب آوری و کوید ۱۹ به همت این مرکز با همکاری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج، اداره آموزش شهرداری، دانشگاه خوارزمی و زیر ساخت های ارتباطی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری با هدف تبیین مفهوم تاب آوری کرونا و تاثیر فاصله اجتماعی و مشارکت اجتماعی در برنامه ریزی شهری با حضور جمعی از مدیران شهری کرج و  دکتر صلاح الدین قادری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.