‍ شیوه‌نامه نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شد
‍ شیوه‌نامه نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شد

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ شیوه‌نامه نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیاری های کشور از سوی این سازمان به استانداری ها خبر داد. 🔹آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مجید عبدالهی ضمن اعلام این […]

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ابلاغ شیوه‌نامه نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیاری های کشور از سوی این سازمان به استانداری ها خبر داد.

🔹آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مجید عبدالهی ضمن اعلام این خبر گفت: شیوه‌نامه نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیاری ها به منظور ساماندهی، تسهیل و انتظام‌بخشی هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیاری که در بخشنامه بودجه شهرداری ها و دهیاری ها به آن اشاره شده، تهیه و به استان ها ابلاغ شده است.

🔹وی با بیان اینکه مطابق بخشنامه بودجه شهرداری ها و دهیاری ها هر ساله سهمی از اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها به امر آموزش تخصیص می‌یابد، اظهار کرد: بنابراین لزوم ساماندهی و هماهنگ سازی و رعایت چارچوب های قانونی بر نحوه هزینه کرد این اعتبارات ضروری است.

🔹عبدالهی اضافه کرد: بر همین اساس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی،‌ شیوه‌نامه نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیاری های کشور را تهیه و تدوین نموده و شهرداری ها و دهیاری ها می‌بایست حداقل دوسوم اعتبارات آموزش و پژوهش خود را در امر آموزش کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها هزینه نمایند.‌

🔹رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: به موجب این شیوه نامه، شهرداری ها و دهیاری ها وفق بودجه مصوب خود مکلفند سهم اعتبارات آموزشی خود را طبق سازوکارهای تعیین شده در شیوه نامه با همکاری استانداری ها هزینه نماید.

🔹وی افزود: همچنین در این شیوه نامه مسئولیت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی در سطح استان بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و در سطح ملی مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعین شده است.

وی در خاتمه یادآور شد: این شیوه نامه از تاریخ ابلاغ، ملاک عمل در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها و دهیار ی های کشور خواهد بود.

🌐 armanshahr96.ir
✅ @armanshahr_96