پرسنل شهرداری باید در اولویت نخست انتصابات مدیریت شهری باشند
پرسنل شهرداری باید در اولویت نخست انتصابات مدیریت شهری باشند

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار شهر، در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران محمد آخوندی با بیان اینکه شهرداری بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرسنل دارد و به نظر می رسد کاری نباشد که کارکنان شهرداری نتوانند انجام دهند، اظهار کرد: با این وجود متأسفانه می بینیم […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش خبرنگار شهر، در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران محمد آخوندی با بیان اینکه شهرداری بیش از ۱۰۰ هزار نفر پرسنل دارد و به نظر می رسد کاری نباشد که کارکنان شهرداری نتوانند انجام دهند، اظهار کرد: با این وجود متأسفانه می بینیم در انتصابات از افرادی استفاده می شود که شناختی از شهرداری ندارد و با نیروهای خوب به گونه ای برخورد می کنیم که از شهرداری بروند.

وی افزود: به عنوان نماینده مردم برای سومین بار تذکر می دهم که اگر قرار است انتصابی صورت بگیرد اولویت با پرسنل شهرداری باشد؛ درست است که می توان از افراد توانمند دیگر استفاده کرد اما اولویت با نیروهای شهرداری باشد.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: در این سالها نیروهایی در شهرداری تربیت شدند که حق آنهاست فرصتی داشته باشند؛ خواهش اکید بنده این است که در جایگاه هایی که نیاز به شناخت عمیق دارد، انتخاب افراد با دقت صورت بگیرد.

انتهای پیام/