پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج
پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، گزارش تصویری؛ جلسه شورای برنامه ریزی با حضور مهرداد کیانی شهردار کرج، معاونان شهرداری، مدیران مناطق، روسای سازمان‌ها و مدیران کل ادارات ستادی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

گزارش تصویری؛

جلسه شورای برنامه ریزی با حضور مهرداد کیانی شهردار کرج، معاونان شهرداری، مدیران مناطق، روسای سازمان‌ها و مدیران کل ادارات ستادی برگزار شد.