محسن هاشمی رئیس شورا ماند
محسن هاشمی رئیس شورا ماند
محسن هاشمی رفسنجانی با ۱۸ رأی اعضای شورای شهر به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.

به گزارش آرمانشهر: محسن هاشمی وی در نطق پیش از دستور خود پیش از آغاز انتخابات اعضای شورای شهر تهران از عملکرد هیئت رئیسه شورای شهر تهران تشکر کرد و گفت: از عملکرد هیأت رئیسه شورا نیز تقدیر می‌کنم که به عنوان مصداق واقعی “وشاورهم فی الامر” با حضور حدود هشت تن از اعضا، بخش عمده تصمیمات مربوط به اداره شورا با همفکری و خرد جمعی گرفته شد و اگر در موردی هیئت رئیسه نتوانست به تصمیم مشخصی برسد، در هم اندیشی وبا مشارکت اکثر اعضای شورا این تصمیم گرفته شد.

محسن هاشمی افزود: هیچ تصمیمی براساس نظر و سلیقه شخصی رئیس شورا گرفته نشد، اگر انتقادی نسبت به ملایمت و جهت دار نبودن تصمیمات هیأت رئیسه وجود دارد ناشی از ترجیح خرد جمعی بر نظر و فکر فردی است که اقدامی قابل دفاع است. همچنین ابراهیم امینی از ۲۰ رأی اخذ شده با کسب ۱۶ رأی نایب رئیس شورای شهر تهران باقی ماند.

در ادامه انتخابات هیئت رئیسه، از بین زهرا نژادبهرام، آرش میلانی و الهام فخاری، نژادبهرام با ۱۳ رأی و میلانی با ۱۲ رأی به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.