شهردار ایلام ابقا شد
شهردار ایلام ابقا شد
طالب صادقیان برای چهار سال دیگر به عنوان شهردار ایلام انتخاب شد

“سعید انوری‌پور ”  سخنگوی شورای شهر ایلام گفت: طالب صادقیان با چهار رای موافق و کسب بیشترین آرا بار دیگر شهردار منتخب ایلام شد.

وی با بیان اینکه با بررسی رزومه و برنامه ۹ کاندیدای احراز پست شهرداری در نهایت شهردار سابق ایلام مجددا موفق به کسب بیشترین آرا از اعضای شورای شهر ایلام شد، تصریح کرد:در جلسه انتخاب و رای گیری شهردار، اعضای شورای شهر با بررسی و مطالعه برنامه های کاندیداها در نهایت صادقیان را به عنوان شهردار ایلام انتخاب کردند.

وی اضافه کرد: در مراحل بعدی رزومه و برنامه های شهردار منتخب شورا به فرمانداری ، سپس استانداری ایلام ارائه و در نهایت باید توسط وزارت کشور تایید نهایی شود که این فرایند حدود یک ماه طول می کشد.

صادقیان از سال ۹۶ شهردار ایلام است.